Adatvédelem

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

A Sárvári Média Nonprofit Kft. (a továbbiakban: Kft.) kiemelt figyelmet fordít arra, hogy működése során az Európai Parlament és Tanács (EU) 2016/679 rendelete a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) (a továbbiakban: Rendelet), az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvénynek (a továbbiakban: Infotv.) és az egyéb jogszabályoknak, valamint a 29-es cikk szerint létrehozott Adatvédelmi Munkacsoport iránymutatásainak és a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (a továbbiakban: Hatóság) által kialakított adatvédelmi gyakorlatnak megfelelően járjon el.

 

Adatkezelő adatai:

SÁRVÁRI MÉDIA NONPROFIT KFT.

Székhely:            9600 Sárvár, Móricz Zsigmond u. 4.

Levelezési cím: 9600 Sárvár, Móricz Zsigmond u. 4.

Tel: 06 95 320 263

Honlap:                www.sarvartv.hu

E-mail:  Ezt a címet a spamrobotok ellen védjük. Engedélyezze a Javascript használatát, hogy megtekinthesse.

Adatvédelmi tisztviselő:              Czupor Szilvia

Elérhetőség: Ezt a címet a spamrobotok ellen védjük. Engedélyezze a Javascript használatát, hogy megtekinthesse.

Adatvédelmi kérelmek: adatkezeléssel kapcsolatos kérelmét postai úton vagy elektronikusan az alábbi címekre küldheti:

9600 Sárvár, Móricz Zsigmond u. 4.

Ezt a címet a spamrobotok ellen védjük. Engedélyezze a Javascript használatát, hogy megtekinthesse.

Válaszainkat késedelem nélkül, de legkésőbb 30 napon belül küldjük az Ön által kért elérhetőségre.

 

Az adatkezelés célja: a Kft. működésének biztosítása.

Az adatkezelés jogalapja: a vonatkozó jogszabályok rendelkezései és az Ön hozzájárulása.

Az adatkezelés időtartama:

A Kft. a személyes adatokat az irattározásra vonatkozó jogszabályok és belső szabályzatok szerinti időtartamig őrzi meg.

Érintetti jogok:

A személyes adataihoz kapcsolódóan az érintettnek a jogszabályban meghatározott jogai vannak.

 

Érintetti jogok:

a) hozzáférési jog (adatok megismerése, az a tény, hogy történik-e adatkezelés);

b) amennyiben egy adat elavult vagy helytelen, ennek kiigazítása, helyesbítés;

c) törlés (kizárólag a hozzájáruláson alapuló adatkezelés esetén);

d) az adat kezelésének korlátozása;

e) a személyes adatok direktmarketing célokra való használatának megtiltása;

f) személyes adatainak harmadik személy szolgáltató számára történő átadása, vagy ennek megtiltása;

g) bármely az adatkezelő által kezelt személyes adatról másolat kérése; vagy

h) tiltakozás a személyes adat használata ellen.

 

Jogorvoslati tájékoztatás:

Magyarországon az adatvédelmi felügyeleti hatóság: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C), Ezt a címet a spamrobotok ellen védjük. Engedélyezze a Javascript használatát, hogy megtekinthesse. . Bírósági út: az adatvédelmi perek elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A per – az érintett választása szerint – az érintett lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható.

 

Adatvédelmi és Adatbiztonsági szabályzat

 
public nudity porn